zum Inhalt

Rückblick

Cantate!

11.09.2016

Kirche St. Martin zu Kehmstedt

Sonderkonzert zum Tag des offenen Denkmals
Werke von Haßler, Schütz, di Lasso, Tallis, Purcell, Lukas, Mendelssohn

Leitung: Robert Urmann